Tjänster / Kontakt

Till Edical AB vänder du dig om du behöver en driven projektledare till ett bokprojekt eller om du vill ha hjälp med stort som smått i en text.
Edical AB erbjuder tjänster av högsta kvalitet inom text- och bokproduktion: redigering, språkgranskning, korrekturläsning och lektörsläsning. Du väljer själv om du önskar stöd redan på idéstadiet eller längre fram i skrivprocessen. Jag samarbetar med författare, översättare, korrekturläsare, formgivare, illustratörer, fotografer m.fl.


Textredigering:
Jag granskar omsorgsfullt texten på flera plan och ser över dess innehåll och övergripande struktur. Självklart håller jag också ett öga på detaljer som språkliga fel, ordval och stilbrott. Hänger alla trådar ihop i intrigen? Kanske är det något som behöver förtydligas ytterligare? Behöver texten fackgranskas? Jag ger ändringsförslag som skribenten får ta ställning till.

Korrekturläsning:
Det här är läsning på detaljnivå! Jag markerar grammatik- och stavfel, ser över ordval. Finns det inkonsekvenser eller sakfel i texten? Nämns personer, organisationer, geografiska platser etc. vid rätt namn?

Lektörsläsning:
Jag läser och bedömer innehåll och form i ett manus. Vanligtvis skriver jag ett kortfattat utlåtande där jag kommenterar och sammanfattar mina intryck av texten och dess potential. Vid behov kan jag bistå med förbättringsförslag.